reklama

Mała Miss, Mały Mister 2017

Czas trwania 2016-04-05 - 2016-06-07

Ubiegłoroczni laureaci konkursu. (fot. A. Król)

O tytuł „Małej Miss” i „Małego Mistera” mogą ubiegać się dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Na zgłoszenia czekamy do 13 maja. Każdej fotografii będzie nadany numer, zgodny z chronologicznym wpływem zdjęć do redakcji. Fotografie będą publikowane na łamach „TS” oraz umieszczane na stronie internetowej www.tygodniksiedlecki.com (zakładka konkursy).  Już od teraz możecie głosować na milusińskich za pomocą sms-ów: na numer 72051 należy wysłać wiadomość o treści ts.NUMER (NUMER to liczba odpowiadająca konkretnemu dziecku np. D1, C1, D2, C2... itd). Koszt sms-a to 2,46 zł z VAT. Za pomocą sms-ów możecie głosować do 21 maja (do północy). Głosowanie ma dwa etapy. W pierwszym wyłonimy półfinalistów, a w drugim finalistów, którzy uzyskają największą liczbę głosów (kupony+sms-y). Na zwycięzców czekają fantastyczne nagrody, zaproszenia do Kina Helios oraz wspaniałe przyjęcie w Sali Zabaw Młynek. (ed)


REGULAMIN

Regulamin konkursu „Mała Miss, Mały Mister”

Edycja 2017


I . Postanowienia ogólne
1. Konkurs „Mała Miss, Mały Mister” organizowany jest przez „Tygodnik Siedlecki” z siedzibą w Siedlcach ul. Armii Krajowej 11.
2. Konkurs rozpoczyna się 19 kwietnia i trwa do czerwca 2017 r.
3. Informacje na temat konkursu dostępne będą w wydaniu papierowym „TS” oraz na stronie internetowej www.tygodniksiedlecki.com.
4. O tytuł „Małej Miss” i „Małego Mistera” mogą ubiegać się dzieci w wieku od 3 do 6 lat z wyjątkiem laureatów konkursu z poprzedniej edycji - Małej Miss i Małego Mistera 2017. Udział dziecka w konkursie wymaga zgody rodziców lub opiekunów prawnych dziecka, którzy kwitują odbiór nagrody w imieniu uczestnika.  


II. Zasady konkursu
5. Aby wziąć udział w konkursie należy:
a) przesłać zdjęcie w terminie do 13 maja 2017 r. wraz z oryginalnym, wyciętym z gazety kuponem zgłoszeniowym
b) wypełnić kupon zgłoszeniowy, wpisując w poszczególne pola wymagane informacje oraz dane osobowe
c) zapoznać się z regulaminem konkursu i dokonać jego akceptacji w kuponie zgłoszeniowym
6. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedno zdjęcie. Zdjęcie nie może mieć charakteru naruszającego dobre obyczaje.
7. Warunkiem udziału w konkursie i odebrania nagrody jest podanie prawidłowych danych osobowych.
8. Brak akceptacji dla regulaminu konkursu, niespełnienie warunków określonych w pkt. 4-7 powoduje automatyczną dyskwalifikację danego uczestnika konkursu.
9. Uczestnicy konkursu przesyłają do redakcji zdjęcia w terminie od 19 kwietnia do 13 maja. Każdej fotografii będzie nadany numer zgodny z chronologicznym napływem zdjęć do redakcji. Zdjęcia będą publikowane na łamach „TS” oraz umieszczane na stronie internetowej www.tygodniksiedlecki.com równocześnie z wydaniem papierowym.
10. Głosowanie na poszczególnych kandydatów do tytułu „Mała Miss Mały Mister”” odbywać
się będzie za pomocą kuponów drukowanych w gazecie oraz smsów (na numer 72051 o treści ts.numer uczestnika; koszt smsa 2,46 zł z VAT). Głosy będzie można oddawać do 19 maja do godz. 16.00 (kupony), 21 maja do północy (smsy). Po tym terminie zostaną wyłonieni półfinaliści konkursu – 10 dziewczynek i 10 chłopców, którzy uzyskali największą liczbę głosów (kupony + smsy). Na półfinalistów będzie możne głosować za pomocą kuponów od 24 maja do 2 czerwca do godz. 16.00, za pomocą smsów od 24 maja do 4 czerwca do północy.

11. Spośród półfinalistów zostaną wyłonieni finaliści, którzy uzyskają największą ilość głosów: Mała Miss i dwie Wicemiss oraz Mały Mister i dwóch Wicemisterów.      
12. Rozstrzygnięcie konkursu i opublikowanie zdjęć zwycięzców na łamach „TS” nastąpi 7 czerwca 2017 r.
13. O wygranej zwycięzcy i osoby wyróżnione będą powiadomieni indywidualnie.
 

III. Nagrody

14. Nagrody ufundowane przez sponsorów konkursu otrzymają: Mała Miss i dwie Wicemiss oraz Mały Mister i dwóch Wicemisterów. Poza tym finaliści i półfinaliści wezmą udział w uroczystym rozstrzygnięciu konkursu. O jego terminie powiadomimy indywidualnie.

15. W przypadku, gdy wartość nagrody przekroczy 760 złotych brutto redakcja zastrzega sobie prawo pobrania od opiekunów uczestników konkursu podatku w wysokości 10% wartości nagrody.  
IV. Postanowienia końcowe
16. Wysyłając zdjęcie do redakcji „TS” i akceptując regulamin konkursu, uczestnik oświadcza, że posiada pełne prawo do zdjęcia i przesyłając je do redakcji „TS” nie narusza praw osób trzecich oraz udziela „TS” nieodpłatnie i bezterminowo prawa publikacji swojego wizerunku w wydaniu papierowym i internetowym gazety.
17. Wysyłając zdjęcie na konkurs, a tym samym akceptując regulamin konkursu uczestnik wyraża zgodę na dokonanie przez redakcję „TS” opracowania zdjęć, w zakresie niezbędnym z punktu widzenia technicznego do opublikowania zdjęcia w gazecie, z zastrzeżeniem, że nie zostanie zmieniony charakter zdjęcia.
18. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

19. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie najbliższej rodziny pracowników „Tygodnika Siedleckiego”.
 

 

 

 


PLIKI DO POBRANIA

reklama
reklama

Sonda

Czy zarząd PO powinien wyciągnąć konsekwencje wobec europosłów tej partii, którzy głosowali za przyjęciem rezolucji Parlamentu Europejskiego ws. Polski?


Zobacz komentarze (1)