reklama

Mała Miss, Mały Mister 2018

Czas trwania 2016-04-05 - 2016-06-07

Pięcioletnie bliźnięta Magdalena i Szymon oraz 6-letnia Julia to pierwsi uczestnicy tegorocznego konkursu Mała Miss Mały Mister.

Jeśli chcecie, by Wasze pociechy także znalazły się na łamach Tygodnika, miały szansę wygrać fantastyczne nagrody i wzięły udział w niezapomnianym przyjęciu - już dziś wytnijcie kupon zgłoszeniowy i dostarczcie go ze zdjęciem dziecka do redakcji, najpóźniej do 4 maja.

O tytuł „Małej Miss” i „Małego Mistera” mogą ubiegać się dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Każdej fotografii będzie nadany numer, zgodny z chronologicznym napływem zdjęć. Fotki zostaną opublikowane na łamach „TS” oraz umieszczone na stronie internetowej www.tygodniksiedlecki.com.

Już od teraz możecie głosować na milusińskich za pomocą kuponów (drukowany w tym numerze należy przesłać do 17 kwietnia) oraz SMS-ów, wysyłając na numer 72051 wiadomość o treści ts.NUMER (NUMER to liczba odpowiadająca konkretnemu dziecku np. D1, C1, D2, C2... itd.). Koszt SMS-a to 2,46 zł z VAT. Za pomocą SMS-ów możecie głosować do 13 maja (do północy).

Głosowanie będzie miało dwa etapy. W pierwszym wyłonimy półfinalistów, w drugim finalistów, czyli tych, którzy uzyskają największą liczbę głosów (kupony+SMS-y). Na zwycięzców, jak co roku, czekają fantastyczne nagrody i wspaniałe przyjęcie w niezawodnej Sali Zabaw Młynek. To zdecydowanie najbardziej popularne wśród rodziców miejsce zabaw dla dzieci, o dużej powierzchni i pełne atrakcji. Tam Wasze pociechy zawsze znajdą coś dla siebie. Dodatkowym atutem jest wyśmienita kuchnia i konkursy, prowadzone przez animatorki.

Niezawodnie od kilku lat konkurs „Mała Miss, Mały Mister” wspiera firma Zentis Polska S.A., zlokalizowana w podsiedleckim Żelkowie. Obecnie jest to największy producent komponentów owocowych dla przemysłu mleczarskiego i piekarniczego w Europie Środkowowschodniej.

W gronie sponsorów znalazła się także Hurtownia Artykułów Dziecięcych MADAR (Ujrzanów 282c), w której znajdziecie dla swoich pociech produkty najwyższej jakości w atrakcyjnych cenach.

Szczegółowy regulamin konkursu znajdziecie na naszej stronie internetowej www.tygodniksiedlecki.com.


REGULAMIN

Regulamin konkursu „Mała Miss, Mały Mister”

Edycja 2018


I . Postanowienia ogólne
1. Konkurs „Mała Miss, Mały Mister” organizowany jest przez „Tygodnik Siedlecki” z siedzibą w Siedlcach ul. Armii Krajowej 11.
2. Konkurs rozpoczyna się 4 kwietnia i trwa do czerwca 2018 r.
3. Informacje na temat konkursu dostępne będą w wydaniu papierowym „TS” oraz na stronie internetowej www.tygodniksiedlecki.com.
4. O tytuł „Małej Miss” i „Małego Mistera” mogą ubiegać się dzieci w wieku od 3 do 6 lat z wyjątkiem laureatów konkursu z poprzedniej edycji - Małej Miss i Małego Mistera 2018. Udział dziecka w konkursie wymaga zgody rodziców lub opiekunów prawnych dziecka, którzy kwitują odbiór nagrody w imieniu uczestnika.


II. Zasady konkursu
5. Aby wziąć udział w konkursie należy:
a) przesłać zdjęcie w terminie do 4 maja 2018 r. wraz z oryginalnym, wyciętym z gazety kuponem zgłoszeniowym
b) wypełnić kupon zgłoszeniowy, wpisując w poszczególne pola wymagane informacje oraz dane osobowe
c) zapoznać się z regulaminem konkursu i dokonać jego akceptacji w kuponie zgłoszeniowym
6. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedno zdjęcie. Zdjęcie nie może mieć charakteru naruszającego dobre obyczaje.
7. Warunkiem udziału w konkursie i odebrania nagrody jest podanie prawidłowych danych osobowych.
8. Brak akceptacji dla regulaminu konkursu, niespełnienie warunków określonych w pkt. 4-7 powoduje automatyczną dyskwalifikację danego uczestnika konkursu.
9. Uczestnicy konkursu przesyłają do redakcji zdjęcia w terminie od 4 kwietnia do 4 maja 2018r. Każdej fotografii będzie nadany numer zgodny z chronologicznym napływem zdjęć do redakcji. Zdjęcia będą publikowane na łamach „TS” oraz umieszczane na stronie internetowej www.tygodniksiedlecki.com równocześnie z wydaniem papierowym.
10. Głosowanie na poszczególnych kandydatów do tytułu „Mała Miss Mały Mister”” odbywać
się będzie za pomocą kuponów drukowanych w gazecie oraz smsów (na numer 72051 o treści ts.numer uczestnika; koszt smsa 2,46 zł z VAT). Głosy będzie można oddawać od 11 kwietnia do 11 maja do godz. 16.00 (kupony), 13 maja do północy (smsy). Po tym terminie zostaną wyłonieni półfinaliści konkursu – 8 dziewczynek i 8 chłopców, którzy uzyskali największą liczbę głosów (kupony + smsy). Na półfinalistów będzie możne głosować za pomocą kuponów od 16 maja do 25 maja do godz. 16.00, za pomocą smsów od 16 maja do 27 maja do północy.

11. Spośród półfinalistów zostaną wyłonieni finaliści, którzy uzyskają największą ilość głosów: Mała Miss i dwie Wicemiss oraz Mały Mister i dwóch Wicemisterów.
12. Rozstrzygnięcie konkursu i opublikowanie zdjęć zwycięzców na łamach „TS” nastąpi w pierwszej połowie czerwca 2018 r.
13. O wygranej zwycięzcy i osoby wyróżnione będą powiadomieni indywidualnie.
 

III. Nagrody

14. Nagrody ufundowane przez sponsorów konkursu otrzymają: Mała Miss i dwie Wicemiss oraz Mały Mister i dwóch Wicemisterów. Poza tym finaliści i półfinaliści wezmą udział w uroczystym rozstrzygnięciu konkursu. O jego terminie powiadomimy indywidualnie.

15. W przypadku, gdy wartość nagrody przekroczy 760 złotych brutto redakcja zastrzega sobie prawo pobrania od opiekunów uczestników konkursu podatku w wysokości 10% wartości nagrody.
IV. Postanowienia końcowe
16. Wysyłając zdjęcie do redakcji „TS” i akceptując regulamin konkursu, uczestnik oświadcza, że posiada pełne prawo do zdjęcia i przesyłając je do redakcji „TS” nie narusza praw osób trzecich oraz udziela „TS” nieodpłatnie i bezterminowo prawa publikacji swojego wizerunku w wydaniu papierowym i internetowym gazety.
17. Wysyłając zdjęcie na konkurs, a tym samym akceptując regulamin konkursu uczestnik wyraża zgodę na dokonanie przez redakcję „TS” opracowania zdjęć, w zakresie niezbędnym z punktu widzenia technicznego do opublikowania zdjęcia w gazecie, z zastrzeżeniem, że nie zostanie zmieniony charakter zdjęcia.

18. Wysyłając zgłoszenie do konkursu Mała Miss Mały Mister 2018 i akceptując regulamin, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu w wydaniu papierowym „Tygodnika Siedleckiego” i na stronie internetowej www.tygodniksiedlecki.com w celu niezbędnym do przeprowadzenia konkursu i jego rozstrzygnięcia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) .
19. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

20. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie najbliższej rodziny pracowników „Tygodnika Siedleckiego”.

 

 

 


PLIKI DO POBRANIA

reklama

Najnowszy numer 17/2018 w sprzedaży od 2018-04-25.

Sonda

Czy popierasz wprowadzenie tzw. daniny solidarnościowej (wyższego opodatkowania najlepiej zarabiających), która miałaby być przeznaczona na potrzeby osób niepełnosprawnych?


Zobacz komentarze (2)
Advertisement