masz informacje? zadzwoń: 513 00 99 99, wyślij SMS lub napisz

najnowszy nr 12/2017

w sprzedaży od 2017-03-22

k a l e n d a r z   i m p r e z

26 marzec 2017
N Pn Wt Śr Cz Pt Sb

26

27

28

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

01

Legenda imprez w powiatach:

- siedleckim - garwolińskim - łosickim
- łukowskim - mińskim - sokołowskim
- węgrowskim

F a c e b o o k

historia

"Tygodnik Siedlecki" najdłużej spośród aktualnych lokalnych tytułów ukazuje się na siedleckim rynku prasowym. Początkowo, od 1980 do 1981 roku, był to sobotnio-niedzielny dodatek do regionalnego dziennika "Nasza Trybuna" (wcześniej "Trybuna Mazowiecka"). W ówczesnym systemie prasowym dziennik i lokalny dodatek były pismami PZPR. Pierwszy numer ukazał się 5 stycznia 1980 r., w objętości 8 kolumn formatu 280 x 375 mm, w kolorystyce 2+1. Pismo było drukowane w Państwowych Zakładach Graficznych w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej. Redakcja początkowo miała swoją siedzibę w gmachu Komitetu Wojewódzkiego PZPR przy ul. Buczka 1 w Siedlcach, a od 1 marca 1980 została przeniesiona do budynku przy ul. Zawadzkiego 11 (obecnie Armii Krajowej).
Redakcja była strukturą terenową Warszawskiego Wydawnictwa Prasowego, pozostającego w RSW "Prasa-Książka-Ruch" i nie miała osobowości prawnej. Zespół początkowo tworzyli: Janusz Grudzień, Stanisław Wiśniewski, Stanisław Celiński, Zofia Juśkiewicz, Zdzisław Kraśnicki, Janusz Mazurek (fotoreporter), Bogdan Łęski, Anna Figat, Marek Hauszyld (kierownik oddziału).
Władze wojewódzkie zabiegały, by oddział "Trybuny Mazowieckiej" przekształcić w samodzielną redakcję. Tak też się stało w maju 1982 r. Pierwszy numer "Tygodnika Siedleckiego", przygotowany przez samodzielny zespół (w międzyczasie została zlikwidowana "Trybuna Mazowiecka"), pojawił się w kioskach województwa siedleckiego 6 czerwca 1982 r. Gazeta miała format 500 x 450 mm, ale zachowała dotychczasową objętość i kolorystykę. Redaktorem naczelnym został Krzysztof Harasimiuk, zepół redakcyjny tworzyli: Anna Figat, Stanisław Celiński, Janusz Grudzień, Zofia Juśkiewicz i Janusz Mazurek (fotoreporter). Redakcja w dalszym ciągu pozostawała w strukturach Warszawskiego Wydawnictwa Prasowego i nie była samodzielnym podmiotem gospodarczym. Należała do grupy pism PZPR.
Z biegiem czasu "Tygodnikowi Siedleckiemu" przybywało stron. W 1988 r. "TS" miał ich już 12. Została zmieniona winieta, zespół poszukiwał ciekawej szaty graficznej i sposobu redagowania pisma. Rozrósł się również zespół redakcyjny: Jacek Brewczyński, Andrzej Dmowski, Janusz Grudzień, Krzysztof Harasimiuk (red. naczelny), Zofia Bursiak-Juśkiewicz, Bogdan Karbowski, Janusz Mazurek (fotoreporter), Barbara Paszkiewicz, Anna Suprun, Tomasz Skrzymowski, Krzysztof Strzelecki, Maria Wodzyńska i Anna Wróbel.
Stałymi współpracownikami byli: Marian Jakubik, Krzysztof Mazur i Ireneusz Parzyszek.
W związku z likwidacją RSW "Prasa-Książka-Ruch", w 1990 r. w redakcji "TS" została utworzona spółdzielnia pracy dziennikarzy - Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "STOPKA", która od komisji likwidacyjnej RSW otrzymała prawo wydawania "Tygodnika Siedleckiego". (Przekazanie tytułu na własność WSP "STOPKA" nastąpiło 31 stycznia 1991 roku). Ze "starego" zespołu zostało 11 osób. Aktualnie firma zatrudnia 24 osoby.

 

Od maja 1990 roku wydawcą "Tygodnika Siedleckiego" jest samodzielny podmiot gospodarczy - Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "STOPKA". Od czerwca 1993 roku "TS" był drukowany w Wojskowych Zakładach Graficznych w Warszawie, a od czerwca 2001 roku korzystamy z drukarni Agora S.A. Format gazety został zmieniony do A-3 (420x290). Gazeta jest składana w technice komputerowej i drukowana na offsecie, zwiększa objętość, w chwili obecnej nawet do 72 stron. Uzależnia liczbę kolumn od powierzchni ogłoszeń. Od lipca 1996 roku w pełnym kolorze było drukowanych 8 kolumn, następnie 16, obecnie wszystkie strony są kolorowe. Redakcja dysponuje własnym zapleczem technicznym. Do każdego wydania dołącza dodatek telewizyjny.
"Tygodnik" niemal wyłącznie zajmuje się tematyką lokalną. Od 1990 roku dwukrotnie zmienił szatę graficzną i układ tematyczny.

 

Przed wejściem w życie nowej reformy administracji państwowej, 15 listopada 1998 roku, wydawca wprowadził na rynek drugie wydanie: "TS" - Informacje, a w wydaniu głównym - "TS" Magazyn zaproponował Czytelnikom 12-stronicową wkładkę "Tygodnik w Powiatach". "TS" - Informacje, z powodu małego zainteresowania Czytelników, zostały zawieszone. Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Stopka", oprócz wydawania "TS", prowadzi działalność gospodarczą, świadcząc usługi w zakresie: fotoskładu, przygotowania materiałów do druku, a także wydawnictw.

 

Redakcja "TS"
 
Historia "TS"
 
Akcje "TS"
 
Imprezy "TS"
 
Anegdoty